Διοικητική Επαλήθευση των Φακέλων των Υποψήφιων Εκπαιδευτών

Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ΔΙΕΚ χειμερινού εξαμήνου 2017Β & εαρινού εξαμήνου 2018Α μπορούν να καταθέσουν τον φάκελο των δικαιολογητικών τους μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση από 21/08/2017 έως 28/08/2017 και κατά τις ώρες 10:00 έως 14:00

Διαβάστε περισσότερα...

Ειδικότητες 2017-2018

Η πρόταση του Δημοσίου ΙΕΚ Τρικάλων για τη λειτουργία νέων ειδικοτήτων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το νέο έτος κατάρτισης 2017-2018

περιλαμβάνει πέντε (5) ειδικότητες από διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης. Για τη σύνταξη της πρότασης ελήφθησαν υπόψη:

 Οι προοπτικές απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.
 Οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας.
 Το ενδιαφέρον των υποψηφίων.
 Οι απόψεις των τοπικών επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.
 Η διαθεσιμότητα  εργαστηρίων και εκπαιδευτών.
 Η απρόσκοπτη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης & Μαθητείας 

Οι  ειδικότητες που προτάθηκαν είναι:    

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
 3. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η οριστική έγκριση των ειδικοτήτων αυτών αναμένεται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

 

Ήδη, συνεχίζουν από την περσινή χρονιά στο  Γ΄εξάμηνο οι ειδικότητες:

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Πληροφορίες Εγγραφής

 • Τι ειδικότητες έχετε;

Ανακοινώνεται πίνακας με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων που είναι η 1/9.

 • Πώς κάνω αίτηση;

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω Iντερνετ στην οποία δηλώνουν στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, ΑΜΚΑ και σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων στο ΙΕΚ που επέλεξαν. Η ιστοσελίδα, οι οδηγίες και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται με σχετική προκήρυξη. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ανακοινώνονται πίνακες αξιολόγησης ανά ΙΕΚ και ειδικότητα και δίνεται προθεσμία για την οριστικοποίηση των εγγραφών.

Όσοι υποψήφιοι αποκτούν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

 • Τι δικαιολογητικά προσκομίζω για την οριστικοποίηση της εγγραφής μου αφού επιλεγώ σε κάποιο ΙΕΚ;

Για την εγγραφή ο υποψήφιος υποβάλει προς το ΙΕΚ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή αποδεικτικό σπουδών με βαθμολογία και για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα πρωτότυπος τίτλος, επίσημη μετάφρασή του και ισοτιμία
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό δήμου και για αλλοδαπούς εκτός ΕΕ διαβατήριο και άδεια παραμονής ενώ για ομογενείς ταυτότητα ομογενούς
 • Αν δηλώνει τρίτεκνος/πολύτεκνος/προστάτης οικογενείας/μονογονεϊκή οικογένεια πιστοποιητικό από το δήμο με 6μηνη ισχύ
 • Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας βεβαίωση από το ΙΚΑ ή από δημόσια υπηρεσία που να βεβαιώνει τα ημερομίσθια και το επάγγελμα ή από την Εφορία που να προκύπτει ό χρόνος άσκησης του επιτηδεύματος

 

 • Πώς μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι;

Η μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζόμενων γίνεται βάσει:

 • βαθμού απολυτηρίου
 • προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (για κάθε 3, 6, 9 ή 12 μήνες προϋπηρεσία λαμβάνονται αντίστοιχα 2, 3 ,4 ή 6 μόρια)
 • ο χρόνος λήψης του απολυτηρίου σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (για 1, 2, 3 ή περισσότερα από 3 χρόνια από τη λήψη του απολυτηρίου δίνονται 10, 7, 5 και 2 μόρια αντίστοιχα)
 • για τρίτεκνους/μονογονεϊκή, προστάτη οικογενείας και τέκνο μονογονεϊκής  3 μόρια
 • για πολύτεκνους 5 μόρια
 • Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ.  

 

 • Η Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία είναι υποχρεωτική εκτός εάν:

Οι σπουδαστές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται οπότε απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους.

Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης

 

 

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Διεύθυνση επικοινωνίας

Το Δ.ΙΕΚ Τρικάλων βρίσκεται στην οδό Βαθυκλέους 1 (1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων), 42132, Τρίκαλα

 • τηλ.: +30 24310 75931
 • fax.: +30 24310 75932
 • e-mail: grammateia [παπάκι] iek-trikal [τελεία] tri [τελεία] sch [τελεία] gr

Twitter Facebook Youtube