Πιστοποίηση

Σύμφωνα με το Ν.3879/10 (ΦΕΚ163Α/21.09.2010) και τις κοινές Υ.Α.119959/Η/2011 & 147726/Η/2011 (ΦΕΚ2957Β/23.12.2011), ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για την Πιστοποίηση Προσόντων, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγ/κού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

 

Στους βασικούς σκοπούς του είναι, μεταξύ άλλων:

  • "....η πιστοποίηση των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης (σσ: Απόφοιτοι ΙΕΚ) και άτυπης μάθησης και ειδικότερα α) η ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης (σσ: αποφοίτηση από ΙΕΚ) και της άτυπης μάθησης, η πιστοποίηση των προσόντων αυτών και η αντιστοίχηση τους στα πλαίσια του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων...(σσ: το οποίο βρίσκεται στην 3η Φάση του)"
  • Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, εξετάζονται σε Θεωρητικό Μέρος (ΘΜ) και σε Πρακτικό Μέρος (ΠΜ), σε ερωτήσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Κατάρτισης-Πιστοποίησης της ειδικότητάς τους και όχι σε επιμέρους μαθήματα.
  • Η όλη διεξαγωγή της διαδικασίας Πιστοποίησης διέπεται από την 2944 ΚΥΑ των Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων & Οικονομικών, «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.»  (ΦΕΚ1098Β/30.04.14).
  • Η προκήρυξη της κάθε περιόδου Πιστοποίησης Προσόντων, καθώς και η κάθε λεπτομέρεια της διεξαγωγής της, είναι αρμοδιότητα του πιο πάνω Φορέα. Συνεπώς η άμεση ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον ιστοχώρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρακτική Άσκηση
επιστροφή στην κορυφή

Διεύθυνση επικοινωνίας

Το Δ.ΙΕΚ Τρικάλων βρίσκεται στην οδό Βαθυκλέους 1 (1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων), 42132, Τρίκαλα

  • τηλ.: +30 24310 75931
  • fax.: +30 24310 75932
  • e-mail: grammateia [παπάκι] iek-trikal [τελεία] tri [τελεία] sch [τελεία] gr

Twitter Facebook Youtube