Εκπαιδευτές

Τι χρειάζεται κάποιος για να γίνει εκπαιδευτής στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα της ΓΓΔΒΜ. Οι τίτλοι του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο επίσημης μεταφράσης του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώριση από τα οικεία όργανα.

Η αίτηση του υποψηφίου εκπαιδευτή πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  • Φωτοαντίγραφο όλων των εγγράφων που υποστηρίζουν το βιογραφικό του σημείωμα.
  • Στοιχεία ταυτότητας (φωτοτυπία), ΑΦΜ και ΔΟΥ.
  • Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται κατά περίπτωση στην προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτών από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλεγούν θα υπογράψουν σχετική σύμβαση στην οποία θα ορίζονται εκτός των άλλων οι ώρες απασχόλησης τους και η αποζημίωσή τους.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το έτος κατάτρισης 2014-2015:

01/09/2014 (ώρα 15.00) ? 15/9/2014 (ώρα 15.00).

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων : http://applications.inedivim.gr

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ για τη σχετική εγκύκλιο.

επιστροφή στην κορυφή

Διεύθυνση επικοινωνίας

Το Δ.ΙΕΚ Τρικάλων βρίσκεται στην οδό Βαθυκλέους 1 (1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων), 42132, Τρίκαλα

  • τηλ.: +30 24310 75931
  • fax.: +30 24310 75932
  • e-mail: grammateia [παπάκι] iek-trikal [τελεία] tri [τελεία] sch [τελεία] gr

Twitter Facebook Youtube